Co je to Systema

Systema (do češtiny přeloženo „systém“) je styl ruského bojového umění. První zmínky o něm pochází z 10. století. Byl vytvořen v reakci na různé bojové styly nepřátel, kteří ohrožovali matičku Rus z jihu, západu, severu i východu. Boje se odehrávaly na různých typech terénu a v rozdílných klimatických podmínkách (za horkého léta i v kruté zimě), ať už se zbraněmi (nože, bajonety, meče, pistole) nebo bez nich.

Důvod, proč se ruské bojové umění jmenuje Systema, je ten, že se jedná o celkový výchovný vzdělávací systém. Je to kompletní sada konceptů a cviků, které obohacují život ve všech směrech. Jak v rovině fyzické, tak i duchovní. Komplexní, správný trénink tohoto bojového stylu, je cestou k vylepšení funkcí všech sedmi fyziologických systémů těla a všech tří úrovní lidských schopností – fyzické, psychické a duševní. Klíčovým principem ruské Systemy je ne-ničení. Cílem je ujistit se, že váš trénink a postoj neublíží tělu a duši vašeho partnera. Systema je navržena k vytvoření a posílení vašeho těla, duše, rodiny a země. Systema má také jiné jméno, „poznai sebia“ neboli poznej sebe. Co doopravdy znamená poznat sebe? Neznamená to pouze vědět jaké jsou vaše silné a slabé stránky. Trénování Systemy je cestou, jak vidět v celé pravdě svoji osobu, vidět, jak jsme doopravdy slabí a silní. Poznat, co nás posiluje a co nám škodí. Systema umožňuje získat pravou sílu, která vychazí z pokory a pochopení smyslu našeho života.

Tři bohatýři (Viktor Vasněcov, 1898)

Tři bohatýři (Viktor Vasněcov, 1898)

Kořeny filozofie Systemy jsou v ruské Ortodoxní křesťanské víře, která učí, že cokoliv se nám stane, zlé nebo dobré, má svůj účel, je to součást božího plánu. Bojovníci Systemy často nastupovali k ochraně této víry a myšlenky křesťanství aplikovali ve svém způsobu boje. Zásada neprotivení se síle, je jeden ze základních principů Systemy, na kterém lze toto demonstrovat. A stejně, jako nikdy nekončí snaha mnichů, hledajících osvícení, nekončí cesta bojovníka, hledajícího zdokonalení. A stejně jako největší světci Pravoslavné církve říkají, jsem hříšník, velcí mistři Sytemy říkají, mnoho neumím, ale ukážu vám…

Svatý Jiří Drakobijce

Svatý Jiří Drakobijce (15. století)

Jedno z rčení Michaela Ryabka k začátečníkum je „Buďte dobří lidé, všechno ostatní pak za vámi přijde“. Jednoduše řečeno, Systema pomáhá najít a zvolit správnou cestu. Přestože Systema má silné kořeny spojené s Pravoslavnou církví, víra v ni není nutnou součástí k jejímu cvičení.