O znaku

Článek je převzat s laskavým souhlasem Systema CZ.

Při výběru identifikačního znaku pro Systemu CZ, představovanou Davidem Sýkorou se rozhodovalo mezi třemi různými symboly. Jako vítězné, bylo vybráno logo sv. Jiří.

Po rozhodnutí ruské strany o udělení tohoto znaku právě Systemě CZ, byl požádán talentovaný malíř, ruského původu a skvělý cvičenec Systemy Vitalij Schneider o namalování obrazu sv. Jiří pro českou systemu. Jedná se tedy o absolutní originál, který vytvářel člověk se vztahem k umění, Systemě, Rusku, Pravoslaví a s osobním vztahem k Davidovi Sýkorovi a vazbou na S.V. Borščeva. Tedy osoba se všemi předpoklady, vytvořit nejen pouze obraz, ale přímo symbol.

Svatý Jiří byl vybrán z mnoha důvodů, historicky je to představitel vojáka, bojovníka, který vždy řádně plnil své povinnosti a při tom zachovával svoji křesťanskou víru k Bohu. Tuto víru, nikdy nezradil a raději podstoupil mučednickou smrt, než by svoji víru zapřel. Sv. Jiří je součástí státního znaku Ruska, ochráncem Moskvy. Jako součást státního znaku mnohokrát doprovázel ruské jednotky jdoucí do boje s nepřítelem.

Ve svém typickém vyobrazení s přemoženým drakem představuje sv. Jiří vítězství dobra nad zlem, rychlou pomoc od silného a ušlechtilého bojovníka všem potřebným. Proto, se k němu příslušníci ozbrojených sil a všichni v nouzi často modlí. Tento svatý je respektován, nejen křesťany,ale i muslimy, kteří se často přicházejí poklonit k jeho hrobu. A řád sv. Jiří je v Rusku jedno z nejcennějších vojenských vyznamenání.

Sv. Jiří je však osoba, velmi dobře známá i v českých zemích a její charakter není třeba nikomu dlouze vysvětlovat. Narozdíl, od některých čistě ruských symbolů. Katedrála sv. Jiří, která je součástí Pražského hradu, stejně, jako socha sv. Jiří na náměstí Pražského hradu, jsou artefakty typické pro naši zemi a dostatečně známé i v Rusku, jako něco, co představuje Českou Republiku. I toto, jsou další z mnoha důvodů, proč byl vybrán symbol sv. Jiří právě pro Systemu CZ.

Systema CZ používá znak sv. Jiří už mnoho let a s hrdostí s tímto označením vystupoval na různých seminářích i S.V. Borščev, člověk který je zdrojem informací a vzorem pro Systemu CZ.

S.V. Borščev je veličina světové úrovně, jeho jméno je natolik respektováno a známé, že Sergej do loňského roku neměl ani vlastní web, ani označení školy. Když oficiálně registroval svoji školu rukopašnovo boja, požádal Davida S7koru o poskytnutí znaku sv. Jiří, který nyní používá pro označení své školy a demonstruje tímto vzájemnou provázanost obou škol. Tohoto si nesmírně vážíme a i na tomto místě DĚKUJEME.

Stejně, jako Vito Schneider vytvořil krásný originál obrazu na umělecké úrovni, bylo potřeba tento obraz převézt do podoby vhodné pro elektronické používání, pro web, vzor pro výrobu triček, razítek a dalších věcí, kde je tento znak využíván. Tuto práci neočekávaně a velmi pěkně provedl další umělec, který tím potvrdil svůj vztah k Systemě a k tomuto symbolu samotnému.

Logo, které nejčastěji vídáte zpracoval Lukáš Blažek.Vytvořil tím další kamínek v mozaice naší školy a zasluhuje si za to naše ocenění.

Označení Systemy CZ s výstižným logem sv. Jiří dnes nosí cvičenci a hlavně přátelé v mnoha zemích světa. Spousta lidí po republice se díky tomuto logu pozná a hlásí se tím k dané škole. Nosí jej i členové speciálních útvarů, stejně, jako diplomaté, nebo vysocí církevní hodnostáři. Nezapomenu na člověka, který si přišel pro tričko se sv. Jiřím těsně před svým odjezdem na zahraniční misi s armádou. Každé tričko s tímto logem bylo předáno osobně a nikdo si jej nemůže koupit anonymně přes internet.

Toto je krátký a neúplný výpis toho, co logo sv. Jiří představuje, jak vznikalo, kdo se na jeho tvorbě podílel a proč jsme na něj tolik hrdi.

Každý, kdo tento symbol obléká, nebo jej jinak používá, měl by být schopen vnímat závažnost tohoto symbolu, sjednotit se s ním a uvědomit si, že se tím hlásí k danému odkazu, reprezentuje směr Systemy CZ a toto všechno by pro něj mělo být zážitkem a motivací.

Další práce Lukáše Blažka